Coachning
Coachning är en viktig del av både chefers och medarbetares vardag. Ipa karriär arbetar med metoder som ser till helheten och hjälper dig att skapa balans mellan livssituation och ditt yrkesliv.

Coachen hjälper dig att hitta rätt – att se sig själv och hitta din potential.
Programmet stärker självinsikten och självkänslan och syftar till att hitta dina styrkor och målsättningar – och handla enligt dina mål. Coachningen hjälper dig att hitta rätt mellan drivkrafter och plikter.

Programmet omfattar bland annat:
Nulägesanalys – Att ta reda på vem du är och var du står är viktiga verktyg för att du ska hitta rätt.

Se dina möjligheter – Coachen hjälper dig att se dina möjligheter och ge dig verktyg för att se på din situation ur ett nytt och mer konstruktivt perspektiv.

Definiera dina mål – Coachningen hjälper dig att sätta upp realistiska mål.

Handlingsplan – aktiv del av programmet som ger dig styrkan att realisera dina mål och komma framåt och få ut mer av din karriär och din samlade situation.

Med coachning plockar du helt enkelt fram din egen potential!

 

tgds