Gap - analyser
Ipa karriär använder sig av GAP-analyser som visar skillnaden mellan förväntad och faktisk kompetens. Målet är att identifiera gapet, för att se vilka kompetensområden som behöver förbättras och utifrån det föreslå kompetensutvecklingsplaner.

 

tgds