Kompetensinventering och karriärplanering
Står du inför en förändring i yrkeslivet och behöver hjälp att hitta din nya roll och att hitta den optimala matchningen mellan din person, din privata livssituation och dina behov i yrkeslivet

Ipa karriär kan hjälpa dig utveckla din kompetens, att hitta det du verkligen vill göra och är bra på – det vill säga att hitta rätt i yrkeslivet och att ta nya steg i din karriär! Steget vidare kan till exempel innebära studier eller ett nytt arbete internt eller externt – antingen ett helt nytt yrkesområde eller en annan inriktning i arbetet.

Med vår hjälp kan du få struktur på dina tankar och idéer. Tillsammans sätter vi upp nya mål och jobbar för att nå dem. Vi hjälper dig att skapa ett strukturerat underlag och att ta fram en handlingsplan – ta reda på hur marknaden ser ut och vilka vägar som finns att gå.

Målet med karriärplanering är att ta ut en ny riktning och börja gå mot målet

 

tgds