Metod
Coachningsprocessen bygger på dina individuella behov och kan innebära enstaka tillfällen med coachning per timme eller längre program på 6 - 24 veckor. Under processen kartlägger vi situationen – vad vill du, vad behöver du göra, vilka hinder finns, vilka konsekvenser kan olika beslut få och vilka resurser behöver du?

Framgångsfaktorer för en lyckad process:
• Vilja: våga vilja – vilja våga 
• Tålamod och tid

Under hela processen får du uppföljning av handledaren för att säkra att du når dina mål!

 

tgds