New Start-modellen
Vi jobbar enligt New Start-modellen som är en väl beprövad coachning-modell. Den går ut på att vi ser inåt-utåt-framåt.

Inåt - Var står jag idag? Stanna upp och reflektera!  

Utåt - Hur ser omgivningen ut? Kolla runtomkring och se om det är OK!     

Framåt - Hur ska jag nå mitt mål? Vi kan åka!

 

tgds