Kontakt
Staffan Arenius
.. är certifierad karriärcoach. Han har erfarenhet av kommunal socialtjänst och har tidigare bakgrund av att coacha individer ut i arbete och till en förändrad livssituation.  Staffan arbetar nu som karriärcoach på Ipa karriär i Linköping och tar emot både enskilda och grupper i sin coaching. Hans erfarenhet som samtalspartner är välgrundad eftersom han har arbetat som socialsekreterare, enhetschef, jobbcoach i många år.

Staffans specialitet
…är att genom kontinuitet och uthållighet stötta individer på deras väg mot förändring. ”Tiden ger mig resultat och viljan beständighet” Kontakta Staffan Arenius
Mail: info@ipakarriar.se
Mobil: 070 312 74 45

Cajsa Arenius
...är certifierad karriärcoach och har under många år coachat individer och ledare från näringslivet och den offentliga sektorn. Cajsa har tidigare en bakgrund som projektledare, försäljningschef, kompetensutvecklare och HR-konsult.

Cajsa arbetar som coach och utbildare på Ipa karriär i Linköping. Hon har under många år arbetat som coach och samtalspartner i individuella karriärprogram och genomfört seminarier och workshops både internt som projektledare inom stora organisationer och som extern konsult.

Cajsa har även arbetat med att skapa nya möjligheter för övertaliga och rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Cajsas specialitet
... är att motivera, driva och engagera individer och grupper till förändring. Cajsa har en mycket god empatisk förmåga och ett stort engagemang för individers utveckling.

”Det viktigaste är att vilja! Och att ha tålamod.” Kontakta Cajsa Arenius:
Mail: cajsa@Ipakarriar.se
Tel. 013-10 33 00
Mobil: 070-310 33 61

 

tgds