Övriga tjänster
För organisationer:
Mål 3, kompetensinventering:     
Kartlägga kompetensmassan i organisationen

Seminarium och workshop:        
Utveckla din organisation – testa metoden

Frukostmöten:                                
”Det coachande ledarskapet”

Föreläsningar:                                
Beställningsuppdrag

För organisationer och individer:

Coachning/ karriärplanering:
Outplacement
Ledarskapsutveckling
Coachning som mentorskap för ledare
Från studier till arbetsliv
Tillbaka till arbetslivet
Byta jobb/ gå vidare
Uppföljning av CV

 

tgds